Trình tạo thẻ Twitter

Trình tạo thẻ Twitter

Giới thiệu về Trình tạo thẻ Twitter

"Trình tạo thẻ Twitter" là một công cụ trực tuyến cho phép bạn tạo Thẻ Twitter cho trang web của mình. Thẻ Twitter là một loại siêu dữ liệu cho phép bạn đính kèm đa phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh, video và âm thanh, vào các tweet liên kết đến trang web của bạn. Điều này có thể làm cho các tweet của bạn hấp dẫn hơn và tăng khả năng mọi người sẽ nhấp vào trang web của bạn.

Để sử dụng công cụ "Trình tạo thẻ Twitter":

 1. Truy cập trang công cụ tạo thẻ twitter.
 2. Điền vào biểu mẫu với các thông tin sau:
 • Tiêu đề: Tiêu đề của trang web hoặc nội dung của bạn.
 • Mô tả: Mô tả ngắn gọn về trang web hoặc nội dung của bạn.
 • URL hình ảnh: URL của hình ảnh bạn muốn đính kèm vào tweet của mình. Hình ảnh phải rộng tối thiểu 280 pixel và cao 150 pixel.
 • Tên người dùng Twitter: Tên người dùng Twitter của bạn.
 • Loại Thẻ: Loại Thẻ Twitter bạn muốn tạo. Có một số tùy chọn, bao gồm Thẻ tóm tắt, Thẻ tóm tắt có hình ảnh lớn, Thẻ người chơi và Thẻ ứng dụng.
 • URL: URL của trang bạn muốn đính kèm Thẻ Twitter.
 1. Nhấp vào nút "Tạo".
 2. Mã Thẻ Twitter được tạo sẽ được hiển thị trong phần "Mã đã tạo".
 3. Sao chép mã và dán vào HTML của trang web của bạn.

Trình tạo thẻ Twitter

Công cụ "Trình tạo thẻ Twitter" cung cấp một cách đơn giản để tạo Thẻ Twitter cho trang web của bạn mà không phải tạo siêu dữ liệu theo cách thủ công. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và giúp tạo các tweet hấp dẫn để hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn dễ dàng hơn.

Hãy thử trình tạo thẻ twitter của chúng tôi và báo cáo cho chúng tôi nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào.


Avatar

Vikas Kumar

CEO

Một doanh nhân trẻ đang quản lý nhiều blog và trang web công cụ liên quan đến công nghệ và tiếp thị kỹ thuật số. Tôi thích thử những điều mới trong thế giới kỹ thuật số và chia sẻ kiến thức của mình với người khác.