Trình kiểm tra mã trạng thái HTTP

Trình kiểm tra mã trạng thái HTTP

Giới thiệu về Trình kiểm tra mã trạng thái HTTP

Trình kiểm tra mã trạng thái HTTP là một công cụ trực tuyến cho phép người dùng kiểm tra mã trạng thái HTTP được trả về bởi một trang web hoặc máy chủ theo yêu cầu. Mã trạng thái HTTP là các số có ba chữ số cho biết trạng thái của trang web hoặc máy chủ web để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Công cụ Trình kiểm tra mã trạng thái HTTP hỗ trợ nhiều loại mã trạng thái HTTP, bao gồm phản hồi thông tin 1xx, phản hồi thành công 2xx, phản hồi chuyển hướng 3xx, phản hồi lỗi máy khách 4xx và phản hồi lỗi máy chủ 5xx. Bằng cách nhập URL trang web hoặc tên miền vào công cụ, người dùng có thể nhanh chóng kiểm tra mã trạng thái được trang web hoặc máy chủ trả về để đáp ứng yêu cầu.

Mã trạng thái HTTP có thể cung cấp thông tin có giá trị về tình trạng và hiệu suất của trang web hoặc máy chủ, đồng thời có thể giúp nhà phát triển và quản trị viên web chẩn đoán sự cố và khắc phục lỗi. Ví dụ: mã trạng thái 404 cho biết không thể tìm thấy tài nguyên được yêu cầu, trong khi mã trạng thái 500 cho biết có lỗi máy chủ nội bộ.

Trình kiểm tra mã trạng thái HTTP

Ví dụ về Mã trạng thái

Có nhiều mã trạng thái HTTP khác nhau mà máy chủ có thể trả về để đáp ứng yêu cầu của máy khách. Dưới đây là một số ví dụ về các mã trạng thái thường gặp:

1xx Phản hồi thông tin:

 • 100 Tiếp tục
 • 101 Giao thức chuyển mạch

2xx phản hồi thành công:

 • 200 được
 • 201 đã tạo
 • 204 Không Có Nội Dung

Phản hồi chuyển hướng 3xx:

 • 301 Di chuyển vĩnh viễn
 • 302 tìm thấy
 • 304 Không được sửa đổi

Phản hồi lỗi máy khách 4xx:

 • 400 yêu cầu sai
 • 401 trái phép
 • 403 cấm
 • 404 không tìm thấy
 • 480 Thời gian yêu cầu hết giờ

Phản hồi lỗi máy chủ 5xx:

 • 500 Lỗi máy chủ nội bộ
 • 501 Không thực hiện
 • Lỗi 503: Dịch vụ không khả dụng
 • Hết thời gian chờ cổng 504

Mã trạng thái HTTP cung cấp thông tin quan trọng về trạng thái của trang web hoặc máy chủ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Bằng cách hiểu các mã trạng thái khác nhau và ý nghĩa của chúng, nhà phát triển và quản trị viên web có thể chẩn đoán sự cố và khắc phục lỗi để đảm bảo trang web hoặc máy chủ của họ hoạt động tối ưu.

Lợi ích của việc kiểm tra mã trạng thái

Việc kiểm tra mã trạng thái HTTP có thể mang lại một số lợi ích cho chủ sở hữu, nhà phát triển và quản trị viên trang web, bao gồm:

 1. Chẩn đoán sự cố: Bằng cách kiểm tra mã trạng thái HTTP do trang web hoặc máy chủ trả về, nhà phát triển và quản trị viên web có thể nhanh chóng xác định các sự cố có thể gây ra lỗi hoặc sự cố về hiệu suất. Ví dụ: mã lỗi 404 cho biết không thể tìm thấy tài nguyên được yêu cầu, trong khi mã lỗi 500 cho biết có lỗi máy chủ nội bộ. Bằng cách xác định những vấn đề này, nhà phát triển và quản trị viên web có thể thực hiện các bước để giải quyết chúng và cải thiện hiệu suất của trang web hoặc máy chủ của họ.

 2. Tối ưu hóa hiệu suất: Mã trạng thái HTTP có thể cung cấp thông tin có giá trị về hiệu suất của trang web hoặc máy chủ, chẳng hạn như thời gian phản hồi, tính khả dụng của tài nguyên và kết nối mạng. Bằng cách theo dõi và phân tích mã trạng thái, nhà phát triển và quản trị viên web có thể xác định các khu vực có thể cải thiện hiệu suất và thực hiện các bước để tối ưu hóa trang web hoặc máy chủ để có hiệu suất tốt hơn.

 3. Cải thiện SEO: Mã trạng thái HTTP cũng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web trên công cụ tìm kiếm. Ví dụ: một số lượng lớn mã lỗi 404 có thể cho các công cụ tìm kiếm biết rằng một trang web được bảo trì kém và có thể dẫn đến xếp hạng của công cụ tìm kiếm thấp hơn. Bằng cách theo dõi và sửa mã trạng thái, nhà phát triển và quản trị viên web có thể đảm bảo trang web của họ được tối ưu hóa cho hiệu suất của công cụ tìm kiếm.

Công cụ Trình kiểm tra mã trạng thái HTTP do Web Digital Tools cung cấp cho phép người dùng kiểm tra nhanh mã trạng thái HTTP do trang web hoặc máy chủ trả về, giúp dễ dàng chẩn đoán sự cố, tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện SEO. Bằng cách thường xuyên kiểm tra mã trạng thái, chủ sở hữu và nhà phát triển trang web có thể đảm bảo trang web của họ đang hoạt động tối ưu và cung cấp trải nghiệm người dùng tích cực cho khách truy cập.

Làm thế nào để giải quyết lỗi?

Việc giải quyết các lỗi được biểu thị bằng mã trạng thái HTTP có thể khác nhau tùy thuộc vào lỗi cụ thể và nguyên nhân của sự cố. Dưới đây là một số bước chung có thể được thực hiện để giải quyết lỗi:

 1. Xác định lỗi: Bước đầu tiên trong việc giải quyết lỗi là xác định mã lỗi cụ thể và mọi thông báo lỗi liên quan. Điều này có thể cung cấp manh mối về nguyên nhân gây ra lỗi và giúp xác định giải pháp thích hợp.

 2. Kiểm tra URL: Trong nhiều trường hợp, lỗi có thể do URL không chính xác hoặc liên kết bị hỏng. Việc kiểm tra URL hoặc liên kết có thể giúp xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến lỗi 404 Not Found.

 3. Kiểm tra nhật ký máy chủ: Nhật ký máy chủ có thể cung cấp thông tin có giá trị về nguyên nhân gây ra lỗi. Kiểm tra nhật ký máy chủ có thể giúp xác định các sự cố liên quan đến lỗi máy chủ nội bộ (lỗi 500) và các lỗi khác liên quan đến máy chủ.

 4. Kiểm tra quyền của tệp: Các vấn đề về quyền của tệp có thể gây ra các lỗi như lỗi 403 Forbidden. Kiểm tra quyền đối với tệp và đảm bảo rằng các quyền thích hợp được đặt có thể giúp giải quyết các sự cố này.

 5. Kiểm tra cấu hình máy chủ: Các sự cố với cấu hình máy chủ có thể gây ra nhiều lỗi, bao gồm lỗi 502 Cổng xấu và lỗi 503 Dịch vụ không khả dụng. Kiểm tra cài đặt cấu hình máy chủ và đảm bảo chúng được định cấu hình chính xác có thể giúp giải quyết các sự cố này.

 6. Kiểm tra các dịch vụ của bên thứ ba: Các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như mạng phân phối nội dung hoặc cổng thanh toán, cũng có thể gây ra lỗi. Kiểm tra trạng thái của các dịch vụ này và đảm bảo chúng được định cấu hình đúng cách có thể giúp giải quyết các sự cố liên quan đến lỗi 503 Dịch vụ không khả dụng và các lỗi khác liên quan đến máy chủ.

 7. Tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật: Nếu các bước trên không giải quyết được vấn đề, có thể cần phải tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật từ nhà phát triển web hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để xác định và giải quyết vấn đề.

Việc giải quyết lỗi mã trạng thái HTTP có thể phức tạp và có thể yêu cầu hiểu biết chi tiết về phát triển web và cấu hình máy chủ. Tuy nhiên, bằng cách làm theo các bước chung này, chủ sở hữu và nhà phát triển trang web thường có thể xác định và giải quyết các sự cố, cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của trang web hoặc máy chủ của họ.

Hãy dùng thử công cụ kiểm tra mã trạng thái HTTP của chúng tôi và báo cáo cho chúng tôi nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào.


Avatar

Vikas Kumar

CEO

Một doanh nhân trẻ đang quản lý nhiều blog và trang web công cụ liên quan đến công nghệ và tiếp thị kỹ thuật số. Tôi thích thử những điều mới trong thế giới kỹ thuật số và chia sẻ kiến thức của mình với người khác.